Torsdag 16 februari

Denna torsdag fortsatte arbetet på Sved.
Banpersonalen kommer att få fina lokaler till stundande säsong.
Denna torsdag var huvuddelen av normala arbetsstyrkan
på genomgångar i Uppsala.
Åtta arbetssugna anlände
och bistra tankar sände
till de som till Uppsala for.
Vad är det de tänker och tror:
På torsdagar man brukar händer
och alls inte sin lilla hjärna.
Och bloggaren sig vrider och vänder
ja han som skriver ofta och gärna
idag är han arg och vild
han fick ingen veckobild.

Inga kommentarer: