Torsdag 29 mars

Jaha lite enformigt
även för bloggaren
Sly det röjdes
Hammaren den höjdes
Riset eldades
Slottet isolerades

Någon samling ägde kanske rum
av de tretton som kom
Men för att få lite hum
och få veta lite grand
vad vissa tog sig för
dessa bilder utgör
vad fotografen fann


Bild 1
Bild 2
Finn fem fel mellan bild 1 0ch 2 (alt finn ett rätt)

Rätt igen
På skärtorsdagen arbetas det i egen regi
Välkomna 12 april

Inga kommentarer: