Torsdag 4 januari 2018


Arbetsgång för uppsättning av svinastängsel:
Snitsling-grovröjning
Pålning
Montering av isolatorer
Tråddragning
Finröjning
Efterspänning av tråden.
Allt som röjts skall dras till högar och eldas upp.

Om fotografen inte vore vilsen
och var på fel sidan om linsen
hade vi på detta kort
varit tolv av samma sortÖver stock över sten- upp och ner-ner och uppArbetet flyter på

En granhäck
alt
en grann häck


Fnurra på tråden 1Fnurra på tråden 2


Snart är greenerna isfria igen?!Månne en tuppfäktning

Nästa arbetspass torsdag 11 januari.
Vi ses vid klubbhuset kl 09.
Mycket arbete återstår.
Vi välkomnar fler deltagare!