Torsdag 12april 2018Idag var arbetet koncentrerat till svinstängslet.
Gunilla, Maj, CeGe och Kent återlade torvor efter grisabesök vid nya banan på hål 4 och 5
GB lagade uppkomna skador på hål 1 och 11 på gamla banan.
Övriga gick runt och okulärbesiktigade hela stänget.
Lars N pysslade med golfbilarna.

Joho idag var det 12 stycken
Medräknade Freddy och jycken.
Men åtminstone 3 ser faktiskt ut
Att ägna någon en tyst minut.
Men de som står där bak
stela i blick med ryggen rak
Förstår att de är tagna av stunden
Och bara betraktar hundenNu är det bara ett torsdagsskift som återstår
Inga kommentarer: