Torsdag 14 april (klicka i bilden)

Denna dag genomfördes på 4 täter.
En tät kvistade stormfällor
En började med "spolplattan"
Och två drog ris och eldade.
Inte sjutton kom alla med på bild.

Benke och Kjell har påbörjat vår nya fina "spolplatta"

Stormen hade lagt omkull 7 granar till vänster om 3:ans fairway.
Sven och Bosse tar hand om dessa

Är han på väg in i eller ut ur dimman?
Nej han går från klarhet till klarhet-vår ordf

Ensam är Stark
Det riseldades vid 4:an...

..... och vid 9:an

LarsNorblad: Nej nu tog ni ner ytterligare 3 granar det är ju snart en parkbana

Jaha är det månne VU-möte eller bolagsstämma?
Av kroppsspråket att döma blir dock eventuell fråga inte avgjord

4 gubbar ler ikapp med vårsolen.

Vi kör 2 torsdagar till
Välkomna!Inga kommentarer: