Torsdag 21 april (klicka i bilden)

Denna torsdag den näst sista för säsongen utfördes bl a:
Färdigställande av "spolplatta".
Slutsanering av asp vid 1:an
Finaleldning vid 7/10.
Slyröjning.
Tillverkning av bord för "ståfika " vid kiosken.
Diverse planterings- och måleriarbeten.

Denna gång var "ta mej sjutton" alla på plats för fotografering!

Elisabeth och Kerstin i planteringstaHasse-hustomten

Efter kraftsamling försvann idag hela jätteaspen vid green på hål 1.

Två återstående urholkade stubbar återstår och skall bli blomurnor på tee 2.

Det eldades mellan tee på hål 7 och 10. Tujorna är flyttade från restaurangen.


Årets första fika vid kiosken

Leif och Melker träter och mäter om fikabordet håller måttet för att mätta.

Krister Lundmark redo för röjning.


På gräslik gräsgrön greenyta grinar gräsligt gröna grangrenar.


Inspektion-begrundan-beundran-förundran, Kjell Ö för dagen "civilklädd"


Vilket slutresultat!!!
Tack Benke Kjell Ö och LG!Torsdag 28 april blir föremål


för säsongens sista torsdagsarbeteVÄLKOMNA!
Inga kommentarer: