Torsdag 1 mars 2018

GB (bloggaren var bloggerad att deltaga):

Högg ved gjorde Lasse N och jag.
Benke fixade bilen.
Pelle S och Tore körde ved.
Arne Peter, Maj och CG röje sly vid Johandammen.
Kjell och Gunilla lagade svinstaketetKjell var fotograf.
Tittar man samvetsgrant
så kan man se
att Lasse N helt galant
mot fotografen le
övriga visade ingen stil
och fotades i profil.
Lasse titta nu noga!
Jag visar en gång till.


Iakttag nu hur väl jag har sträckt ut mitt vänstra ben.
 Det skall om det är rätt- se ut som ett riktigt "marschanträde"

Vi se igen - på torsdag 8 mars.
Senast kl 09.00 som vanligt.